Make your own free website on Tripod.com

new_page_2.htm
דף הבית

החלה תקופת המבחנים - שיהיה בהצלחה ובכפליים לתושיה. צוות המערכת

מחברות סיכום

קורסי חובה:

דיני חוזים - פרופ' גבריאלה שלו - ד"ר שחר ליפשיץ

דיני עונשין - ד"ר שחר אלדר - עו"ד אלקנה לייסט

משפט ציבורי חוקתי - ד"ר בן ציון עוזיאל להב - עו"ד גל זייד

משפט ציבורי מנהלי - ד"ר גדי רובין - עו"ד ברק מלכית

תורת המשפט - ד"ר יאיר לוברבויים - עו"ד יאיר פרלה

משפט עברי - ד"ר דב הלברטל

מקורות המשפט - עו"ד חנן מנדל

דיני קניין - ד"ר רון קליינמן - עו"ד ועוד

דיני תאגידים - ד"ר גדי רובין - עו"ד רונן שחר

משפט האיחוד האירופי - ד"ר עמיחי כהן

דיני נזיקין - ד"ר אמל ג'אברין - עו"ד אמיתי סביון

סדר דין אזרחי - פרופ' מיכאל קורינלדי - ד"ר דודי שוורץ

דיני מיסים - עו"ד אבי גורמן (ד"ר לאה פרסמן-יוזופוב)

דיני עבודה - עו"ד גבריאל הלוי

קניין רוחני - עו"ד עופר טור-סיני

דיני משפחה - ד"ר חנן גולדשמיט - עו"ד משה כהן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דברי פתיחה

הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית רואה בלימודי המשפטים חוויה מרתקת אשר תקנה לכם בסיומה תואר אקדמי, הכשרה לעיסוק במקצוע עריכת הדין ומיומנויות אשר יאפשרו לבוגרים להשתלב במגוון רחב של תחומים. האופן בו תנתחו תופעות, יכולתכם להבחין בין עיקר לטפל, להעלות תובנות מנקודות מבט מקוריות, מענינות ובלתי שיגרתיות, כושר ההבנה וההפשטה שלכם, יכולתכם להתנסח בעל פה ובכתב, השפה שאותה תרכשו, הכישורים האינטראקטיביים שלכם בניהול משא ומתן ובקבלת הכרעות וכן פיתוח רגישויותיכם במגוון נושאים, כל אלו עתידים להשתנות לבלי הכר. אפילו דרך ההסתכלות שלכם על המציאות היומיומית תשתנה.מדובר איפוא בלימודים שהם הכשרה לחיים.

תפיסה זו ממצבת את הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית כפקולטה ייחודית ביותר. יחודיות זו מוצאת ביטוייה בהרכב המצויין של אנשי הסגל האקדמי אותם תפגשו במהלך לימודכם ובתוכניות הלימודים המשקפות סינתיזה אופטימאלית בין לימודים עיוניים להוראה קלינית מעשית וכן בלימודי העשרה שאינם משפטיים לשם הקניית השכלה כללית רחבה בתחום מדעי הרוח והחברה לבוגרי הקריה.
תוכנית הלימודים משקפת לצד מקצועות היסוד במשפטים, גם חטיבות התמחות במשפט מסחרי, אזרחי, פלילי וציבורי וכן בפרקטיקה משפטית.
כך למשל, הפקולטה מנהיגה רפורמה ראשונה מסוגה בתוכנית הלימודים, לפיה, לצד כל קורס חובה תיאורטי הנלמד בה, מתקיימת הוראה קלינית מעשית על ידי עורכי דין מומחים בתחומם, המבטיחה כי הבוגרים ירכשו כלים יישומיים להתמודדות בשוק התעסוקה מיד בתום לימודיהם.
הפקולטה היא היחידה בישראל המאפשרת לבוגריה ללמוד בנוסף ללימודים לקראת עריכת דין בישראל, גם הכשרה לקבלת רישיון עו"ד בניו - יורק*
עקריה האקדמית מציבה אפוא בפניכם השכלה משפטית וכללית גבוהה ויישומית אשר תאפשר לכם להתמודד עם האתגרים של השוק החופשי והמצויינות ברמה הארצית והבינלאומית תוך מחוייבות עמוקה לאדם זכויותיו מצוקותיו ורגישויותיו.

אנו מאחלים לכם הצלחה בלימודים ומיצוי של אישיותכם.

דר' דודי שוורץ המשנה ליו"ר, ודיקאן הפקולטה למשפטים.

 
 

דף הבית