Make your own free website on Tripod.com

new_page_5.htm
דף הבית

החלה תקופת המבחנים - שיהיה בהצלחה ובכפליים לתושיה. צוות המערכת

מאד חשוב לנו לתת עצות מעשיות מאנשים שכבר עברו וחוו ורוצים לשתף אחרים.

כי בסופו של דבר, זה העיקר. לכן ניתן לשלוח אימליים עם נושאים כגון אלו:

רוב הסטודנטים יודעים את החומר, אבל לא הדברים הקטנים המעצבנים. מה הפרוצדורה להגשת עתירה, כמה זה עולה, איך משלמים, תשלום הוצאות לצד השני. רישומי מקרקעין [טיפים חשובים, ושאר דברים שחוסכים זמן].... הכל חשוב, והכל נשמח לקבל. נוכל לפרסם את מאמרכם בתוספת שימכם - אבל להזדרז בבקשה

michael1010@walla.co.il

דף הבית